Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

 

I HALLINTO

 

Turun opettajien ammattiyhdistys ry. (TOAY) toimii siten, että kaikki yhdistyksen sääntöjen edellyttämät tehtävät tulevat mahdollisimman hyvin hoidetuiksi.

 

 1. Yleiset kokoukset

Yhdistys järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen maalis-huhtikuussa sekä tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.

 

 1. Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan.

 

 1. Valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät

Hallituksen asettamat valio- ja toimikunnat sekä työryhmät valmistelevat ja suorittavat hallituksen niille antamat tehtävät.

 

 

 

II JÄRJESTÖTOIMINTA

 

 1. Koulutus

Järjestetään koulutus- ja tiedotustilaisuuksia yhdistyksen jäsenille. Osa koulutuksista järjestetään yhteistyössä TJS:n ja OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen Turun YSI-jaoston kanssa.

 

 1. Luottamusmiestoiminta

TOAY:n jäsenistä valitut virka- ja työehtosopimuskentässä toimivat JUKO ry:n luottamusmiehet osallistuvat koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen ja neuvottelutoimintaan pääluottamusmiehen alakohtaisina asiantuntijoina.

 

 1. Yhteysopettajaverkosto

Koulu- tai toimipaikkakohtaiset yhteysopettajat toimivat työpaikkojensa ja ammattiyhdistyksen välisinä yhteydenpitäjinä ja tiedon välittäjinä. Yhteysopettajaverkostoa kehitetään edelleen osana järjestövalmiuden ylläpitoa.

 

 1. Työsuojelu

Työsuojelu on työnantajan lakisääteinen velvoite.

Työsuojeluorganisaatioon kuuluvat yhdistyksen jäsenet osallistuvat OAJ:n järjestämiin työsuojelu- ja yhteistoimintakursseihin.

 

 1. OAJ:n Turun paikallisyhdistys TOPY

TOAY on paikallisyhdistyksen jäsen ja sitä kautta vaikuttaa paikalliseen edunvalvontaan. TOPY:n hallituksessa on kolme TOAY:n edustajaa.

 

 1. OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistys

TOAY on osa OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistystä. Alueyhdistyksen hallituksessa on kolme TOAY:n edustajaa. Lisäksi TOAY:n hallitus hoitaa aktiivisesti jäsentensä etuja alueyhdistyksen Turun YSI jaostossa yhteistyössä Åbo Lärarförening rf:n kanssa.

 

 1. Yhteistyö

Osallistutaan suurten kaupunkien neuvottelupäiviin sekä opetustoimenjohtajien ja yhdistysten puheenjohtajien tapaamisiin. Osallistutaan AKAVA:n alueelliseen yhteistyöhön. Pidetään yhteyttä paikallisiin SOOL:n edustajiin, kasvatus- ja opetuslautakuntaan ja sen jaostoihin sekä Turvary ry:n edustajiin.

 

 1. Harrastus- ja virkistystoiminta

Liikunta- ja vapaa-ajantoimikunnat järjestävät yhdistyksen jäsenille harrastus- ja virkistystoimintaa. Toiminnassa pyritään siihen, että mahdollisimman moni jäsen löytäisi virkistysmahdollisuuden TOAY:n tarjonnasta.

 

 

 

III KOULUTUSPOLIITTINEN TOIMINTA

 

Yhdistys toteuttaa OAJ:n koulutuspoliittista ohjelmaa. Yhdistys seuraa kunta- ja koulukohtaisia käytänteitä, kouluverkon muutoksia sekä uuden opetussuunnitelman valmistelua. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan Turun koulutuspoliittiseen päätöksentekoon.

 

 

IV PALKKAPOLIITTINEN TOIMINTA

 

Yhdistys seuraa tarkoin sopimusten paikallista tulkintaa. Yhdistys seuraa kaupungin TVA – ja TSA – prosessia sekä vastustaa opetustoimen resurssileikkauksia. Yhdistys vaatii kakkoskalleusluokan poistamista palkkaperusteena Turussa.

 

 

 

 

 

 

V TIEDOTUSTOIMINTA

 

 1. Sisäinen tiedottaminen

Jäsenistön pitäminen ajan tasalla on sisäisen tiedotuksen päätehtävä. Hallituksen jäsenille, varajäsenille, luottamusmiehille ja yhteysopettajille on käytössä sähköpostilistat. Lisäksi yhdistyksen kotisivu www.turunoay.fi palvelee kaikkia jäseniä. Kotisivuilla on suojattu osio yhteysopettajille. Lisäksi yhdistyksellä on FB-sivut jäsenille sekä Twitter-tili.

 

 1. Ulkoinen tiedottaminen

Yhdistys ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin koulutus- ja palkkapoliittisiin asioihin. Ulkoisessa tiedottamisessa pyritään mahdollisimman monipuoliseen median hyödyntämiseen. Opettaja-lehteä käytetään tarvittaessa myös yhdistyksen asioista tiedottamiseen.