Puheenjohtaja Jaakko Lindforsin tiedote TOAY:n jäsenille


Hyvät Turun opettajien ammattiyhdistyksen jäsenet, 

Turun kaupunginhallitus päätti tänään yksimielisesti kumota kaupunginjohtajan 11.1.2021 tekemän päätöksen, jossa mm. poistettiin Turun kaupungin toisen asteen oppilaitosten henkilöstöltä mahdollisuus laitosruokailuun. 

Kaupunginhallituksen tämänpäiväinen päätös kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: “Kaupunginhallitus päättää kumota kaupunginjohtajan päätöksen 11.1.2021 § 4 todeten, että henkilöstöruokailun subventioon ja laitosruokailumahdollisuuteen tehtävät mahdolliset muutokset tulee arvioida myöhemmin siten, että eri työntekijäryhmien tasapuoliseen kohteluun kiinnitetään huomiota”. 

 

Toisin sanoen henkilöstön laitosruokailumahdollisuus jatkuu. Suuri kiitos teille kaikille TOAY:n aktiiveille, jotka olette viime viikkoina olleet hakemassa sellaista ratkaisua, jolla henkilöstöruokailun subventio ja laitosruokailumahdollisuus säilyisivät.

 

Aina kun ajankohtaista asiaa ilmenee, niin olkaa mieluusti yhteyksissä TOAY:n hallitukseen, luottamusmiehiin ja työsuojeluvaltuutettuihin.

 

Yst. terveisin,
Jaakko Lindfors

Puheenjohtaja, Turun opettajien ammattiyhdistys