Koulutusta opettajille: Turvataidot ja some: 2.2.21 klo 17 – 19.30


TURVATAIDOT JA SOME

2.2.2021 klo 17.00 – 19.30

Linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille 1.2-21

 

Koulutettavat : yläkoulun, lukion sekä ammatti-instituutin opettajat

Turvataitokasvatuksen avulla ehkäistään nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua vahvistamalla nuoren omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun, groomingin, kuvilla kiristämisen, ahdistelun ja seksuaalisen hyväksikäytön tilanteissa myös digitaalisessa mediassa.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettavat nuorten kohtaamiin somemaailman ilmiöihin sekä turvataitokasvatuksen keskeisiin nettiturvataitoihin. 

Kouluttajina toimivat lähes 20 vuotta turvataitokasvatuksen kehittämis- ja koulutustyössä mukana olleet erityisluokanopettajat ja oppimateriaalin kirjoittajat ja toimittajat Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen.

 

 KOULUTUKSEN AIHEITA

  • Mitä turvataitokasvatus on ja keskeiset selviytymistaidot
  • Oikeus turvalliseen oloon ja omien rajojen suojaamiseen myös netissä
  • Nettimaailman ilmiöitä ja turvallisuutta uhkaavia tilanteita
  • Nettiturvataidot nuorta suojaamassa