Edunvalvonta


Turun opettajien ammattiyhdistyksen keskeinen tehtävä on jäsentensä edunvalvonta. Tätä tehtävää toteutetaan yhdessä pääluottamusmiehen ja alueiden luottamusmiesten kanssa. Opettajien työturvallisuudesta kaupungissa vastaa työsuojeluvaltuutettu. Yhdistyksen tärkeänä linkkinä jäsenistöön toimivat koulu- tai toimipistekohtaiset yhteysopettajat.