Daily Archives: 04.09.2020


Luottamusmiehen tiedote syyskuussa 2020

 

 

 

Hyvää syyslukukauden 2020 alkua kaikille TOAY:n jäsenille!

HUOM! Tämä tiedote koskee pääosin vain Turun kaupungin palveluksessa olevia peruskoulun ja lukion opettajia

 

Koronaohjeet puhuttavat varmasti monessa koulussa. Turun kaupungin linjaus on, että paikallisia soveltamisohjeita ei anneta vaan mennään valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Tiedämme, että tämä johtaa eri kouluissa erilaisiin käytännön järjestelyihin.

Perusopetuksessa etäopetukseen voidaan siirtyä vain terveysviranomaisten määräyksellä. Lukioissa on nyt käytössä abien osalta ns. hybridimalli. Tällöin opettaja pitää joko lähiopetusta tai etäopetusta, mutta ei uuvuta itseä yrittämällä molempia samanaikaisesti. Yksittäiset karanteenit ovat aina poikkeustilanteita.

Käytössä on lukuvuodeksi lisärahoitusta, joka kohdennetaan opetukseen, erityisopetukseen sekä opintojen ohjaukseen.

Jos opettaja epäilee kuuluvansa vakavan koronavirustaudin riskiryhmään, hänen tulee olla yhteydessä työterveyteen, esimieheensä ja tarvittaessa työsuojeluvaltuutettuun. Olkaa matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos jokin asia jää mietityttämään, niin yritetään yhdessä löytää ratkaisut.

 

Uudesta virkaehtosopimuksesta haluamme nostaa esiin seuraavat yksityiskohdat:

 

  1. Palkankorotus8.2020 yleissivistävissä kouluissa on 0,87 % (OVTES yleiskorotus). Korotus koskee tehtäväkohtaista palkkaa, henkilökohtaista lisää, lisätehtäviä ja taide- ja taitoaineiden lisiä. Lisäksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut luokanopettaja saa tasokorotusta 0,545 % . Korotusten pitäisi tulla kaikille automaattisesti, mutta oman palkkakuitin tarkastaminen joka kuukausi on suositeltavaa. Seuraava yleiskorotus (0,72 %) ja paikallisesti neuvoteltava järjestelyerä (0,8 %) tulevat maksuun huhtikuussa 2021.

 

  1. Yhteissuunnittelutyöaikaa (ys-aika) on jatkossa peruskoulussa 120, lukiossa enintään101 ja aikuislukiossa enintään 89 tuntia. Ys-ajan käyttö pitää koulussa suunnitella, jotta se riittää tehtävien hoitoon. Ys-aika ei voi lisätä työpäivien määrää. Opettajan kannattaa seurata omaa ys-aikaansa ja keskustella asiasta esimiehen kanssa, jos aika ei riitä.

 

  1. Opettaja, joka tekee töitä osa-aikaisesti, osallistuu veso-päiviin ja ys-aikaan osa-aikaisuuden mukaisessa suhteessa. Työajan käytöstä täytyy laatia rehtorin kanssa suunnitelma, jolla työtehtävät suhteutetaan käytettävissä olevaan työaikaan. Jatkossa tämä koskee myös päätoimisia tuntiopettajia, joilla opetusvelvollisuus jää vajaaksi.

 

  1. Yhdysluokkahuojennus kuuluu jatkossa myös päätoimiselle tuntiopettajalle.

 

  1. Opetustyön vaihtaminen kehittämistyöhön on mahdollista 24 tunnin osalta. Vaihtamiseen sovelletaan kerrointa 1,5 (24 opetustuntia -> 36 kehittämistyötuntia). Opettaja ja rehtori sopivat työajan käytön yksityiskohdat.

 

  1. Lukioresurssin käytöstä päätetään vuodeksi kerrallaan. Luokan ulkopuolisiin tehtävin sovelletaan kaikille opettajille jatkossa opetusvelvollisuutta 19. Lukioresurssin kautta korvattavat tunnit luetaan opetusvelvollisuuteen viimeisenä. Ylioppilastutkintoon liittyvien tehtävien korvaamiseen sovelletaan kuitenkin opettajan omaa opetusvelvollisuutta.

 

  1. Eläkkeellä oleva opettaja säilyttää vuosisidonnaiset lisät eläkkeeltä töihin palatessaan (esim. yli viiden päivän sijaisuus)

 

Loppuun muistutus muutamasta paikallisesta sopimuksesta tai niiden tarkennuksesta:

 

  1. 50- ja 60-vuotispäivät ovat palkallisia vapaapäiviä (KVTES). Viranhaltijalla on Turussa oikeus pitää vapaapäivä riippumatta siitä, osuuko varsinainen syntymäpäivä työ- vai vapaapäiväksi. Jos viranhaltija haluaa pitää palkallisen vapaapäivän muuna ajankohtana kuin syntymäpäivänä, tulee hänen ilmoittaa siitä vähintäänkin kuukautta ennen. Merkkipäivävapaa anotaan SAP HR-järjestelmän kautta ja se on pidettävä 6 kuukauden kuluessa.

 

  1. 25 vuoden palvelusta Turun kaupungilla saa palkallista virkavapaata 3 päivää. Aika sovitaan työnantajan kanssa ja vapaa tulee pitää vuoden kuluessa.

 

  1. Koulun osallistuessa Karvin tutkimusotoksiin opettajalle maksetaan yhtä ylituntikorvausta vastaava summa 1,5 tunnin käytännön työstä. Korvausperusteena on lähtökohta, jossa opettaja käyttää 15 minuuttia yhden kokelaan suorituksen arviointiin taikka muuhun koejärjestelyyn ja edelleen, että tuona aikana voi läpikäydä kuuden oppilaan suoritukset.

 

Terveisin,

Tero Koskinen                 Linda Tammelin

Pääluottamusmies           Varapääluottamusmies

040 631 9746                   040 487 2245