Turun opettajien ammattiyhdistyksen kotisivujen tarkoituksena on tarjota yhdistyksen jäsenille tietoa TOAY:n järjestämistä tapahtumista, jäseneduista sekä paikallisesta edunvalvonnasta.

Ajankohtaista:

  • Maaret Kallion luento, lisätiedot
  • Perusteita vuosityöaikakokeiluille
  • JUKO ry:n luottamusmiesvaali keväällä 2019, lisätietoa tulee heti kun tarkempi vaaliaikataulu selviää.
  • Turku ei aloita perusopetuksen vuosityöaikakokeilua. Syitä ovat mm. työaikakokeilun aiheuttama mahdollinen palkkakustannusten kasvu sekä kokeiluun tarvittava hallinnollinen työ. Nyt halutaan keskittyä ammatillisen opetuksen siirtymiseen vuosityöajan piiriin 1.8.2019 alkaen.

 

Liikuntamahdollisuuksia:

Vapaa-ajan tarjontaa: